آنتی بیوتیک طبیعی و غذاهای ضد ویروس

آنتی بیوتیک طبیعی و غذاهای ضد ویروس

آنتی بیوتیک طبیعی و غذاهای ضد ویروس مصرف آنتی بیوتیک یکی از معضلات بزرگ بشر امروز است. به علت مصرف بی رویه آنتی بیوتیک میکروب ها در مقابل دارو مقاوم شده اند و در مواردی مصرف آنتی بیوتیک نه تنها مفید نیست، بلکه بی فایده و موجب ضرر است. در کشورهای پیشرفته صنعتی برای مواردی…

جزئیات

انار

مشخصات گیاه : انار یکی از میوه هایی است که از قدیم وجود داشته و کتب مقدس چندین بار نام آن ذکر شده است . هومر شاعر معروف یونان در کتاب خود(اودیسه) از آن نام برده است . درخت انار بومی ایران و مناطق مجاور آن است . کلمه انگلیسی(  Pomegranate ) از زبان یونانی مشتق…

جزئیات

انجیر

مشخصات گیاه : درخت انجیر از زمانهای بسیار قدیم وجود داشته و از آن استفاده های زیادی می شده است. در تورات از این درخت نام برده شده و «اشعیای نبی » کیی از انبیای بنی اسرائیل «خرقیا » پادشاه آن زمان را در حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد با انجیر مداوا کرده است…

جزئیات