انار

مشخصات گیاه : انار یکی از میوه هایی است که از قدیم وجود داشته و کتب مقدس چندین بار نام آن ذکر شده است . هومر شاعر معروف یونان در کتاب خود(اودیسه) از آن نام برده است . درخت انار بومی ایران و مناطق مجاور آن است . کلمه انگلیسی(  Pomegranate ) از زبان یونانی مشتق…

جزئیات

انجیر

مشخصات گیاه : درخت انجیر از زمانهای بسیار قدیم وجود داشته و از آن استفاده های زیادی می شده است. در تورات از این درخت نام برده شده و «اشعیای نبی » کیی از انبیای بنی اسرائیل «خرقیا » پادشاه آن زمان را در حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد با انجیر مداوا کرده است…

جزئیات