انواع روغن ها و کرم های درمانی

کرم های درمانی شامل : گالیکس : درمان آکنه و جای جوش. کپکس : دردهای عصبی بعد از زونا – تسکین درد در نوروپاتی دیابتی – اسپاسم عضلات. ال آ (LA) : التیام انواع زخم و سوختگی – زخم بستر – زخم پای دیابتی – التیام ضایعات پوستی. عرق النساء : درد آرتروز – دیسک…

جزئیات