nazaei

درمان نازایی – حجامت تخصصی

درمان نازایی – حجامت تخصصی (سلسله مباحث حجامت تخصصی) دکتر افراسیابیان یکی از کاربردهای مهم حجامت های تخصصی در بیماریهای زنان است. بنا به تئوری طب سنتی ایران انجام حجامت در طرف مقابل عضو بیماری میتواند موجب حرکت خلط و پاکسازی عضو و درمان آن شود. در اختلالات رحمی در نامنظمی کارکرد رحم، در افزایش…

جزئیات