کتاب الگوی تشخیص مزاج

مزاج شناسی – مزاج دموی (خصوصیات، پرهیزات و غذاهای مفید)

برخی از خصوصیات دموی مزاج ها مزاج این افراد گرم و تر میباشد. افرادی پرخون، دارای اندامی درشت (بدون چاقی و افزایش چربی) و صورتی گلگون و سرخ و سفید هستند. گرمایی هستند و در مجموع هوای گرم تابستان پیش از سرمای زمستان آنها را می آزاد، اشتهای خوبی دارند. شیرینی و ترشی را دوست…

جزئیات
کتاب الگوی تشخیص مزاج

مزاج شناسی – مزاج صفراوی (خصوصیات، پرهیزات و غذاهای مفید)

برخی از خصوصیات صفراوی مزاج ها مزاج این افراد گرم و خشک میباشد. دارای اندامی لاغر و پوستی نسبتاً خشک و مایل به زرد هستند. پرانرژی، فعال و باهوش میباشند. سریع راه میروند و سریع حرف میزنند. ترشی را به شدت دوست دارند. اما به شیرینی و گرمی جات کمتر تمایل نشان میدهند. زود عصبانی…

جزئیات
کتاب الگوی تشخیص مزاج

مزاج شناسی – مزاج سوداوی (خصوصیات، پرهیزات و غذاهای مفید)

برخی از خصوصیات سوداوی مزاج ها مزاج این افراد سرد و خشک میباشد. چهره این افراد تیره و پوست آنها خشک و بی طراوت است. سرمایی هستند. خصوصاً در پاها احساس سرما میکنند و خوراکیهای شیرین را دوست دارند. دچار سوزش سرمعده و زیرجناغ و گرفتگی در عضلات پشت ساق پا میشوند. میوه های غیرطبیعی…

جزئیات
کتاب الگوی تشخیص مزاج

مزاج شناسی – مزاج بلغمی (خصوصیات، پرهیزات و غذاهای مفید)

برخی از خصوصیات بلغمی مزاج ها مزاج این افراد سرد و تر است. زمستان فصل بسیار سختی برای ایشان است. باید لباس زیادی بپوشند و همواره کنار بخاری بنشینند. این افراد شیرینی خیلی دوست دارند. با خوردن سردیها مثل ماست و ترشی، دچار ضعف، بی حالی و خواب آلودگی زیاد و خروج آب از دهان…

جزئیات