آنتی بیوتیک طبیعی و غذاهای ضد ویروس

آنتی بیوتیک طبیعی و غذاهای ضد ویروس

آنتی بیوتیک طبیعی و غذاهای ضد ویروس مصرف آنتی بیوتیک یکی از معضلات بزرگ بشر امروز است. به علت مصرف بی رویه آنتی بیوتیک میکروب ها در مقابل دارو مقاوم شده اند و در مواردی مصرف آنتی بیوتیک نه تنها مفید نیست، بلکه بی فایده و موجب ضرر است. در کشورهای پیشرفته صنعتی برای مواردی…

جزئیات