غذاهای سوداساز

غذاهای سوداساز در این قسمت، به موضوع بسیار مهمی می پردازد که غذاهای سوداساز است. سودای بیماری زا خلط یا ماده نامناسبی است که به علت استفاده نامناسب از مواد غذایی یا استفاده از مواد غذایی نامناسب و اختلالات روحی و روانی در بدن انسان ایجاد می شود. بیماریهای مختلف نیز میتوانند موجب تولید سودا…

جزئیات

انواع مواد غذایی مزاج و مصلح آنها –  ریشه

انواع مواد غذایی مزاج و مصلح آنها –  ریشه در این قسمت، به انواع و مزاج و مصلحات ریشه می پردازیم. ماده غذایی : انواع ترب مزاج : گرم و تر مصلحات : نمک، عسل، خیساندن در شکر، فلفل سیاه   ماده غذایی : پیاز مزاج : گرم و خشک مصلحات : شستن با آب…

جزئیات

انواع صیفی جات، مزاج و مصلحات آنها

انواع صیفی جات، مزاج و مصلحات آنها در این قسمت، به انواع صیفی جات، مزاج و مصلحات آنها می پردازیم. ماده غذایی : اقسام کدو مزاج : سرد و تر مصلحات : آب، عسل، میخک، زیره، نعناع، نمک، روغن زیتون، فلفل، خردل   ماده غذایی : بادمجان مزاج : گرم و خشک مصلحات : پخت…

جزئیات

انواع لبنیات، مزاج و مصلحات آنها

انواع لبنیات، مزاج و مصلحات آنها در این قسمت، به انواع لبنیات، مزاج و مصلحات آنها می پردازیم. ماده غذایی : پنیر مزاج : سرد و تر مصلحات : مغز گردو، آویشن، عسل، نعناع خشک، سیاه دانه   ماده غذایی : خامه (کم چرب) مزاج : سرد و تر مصلحات : عسل، رب سیب   ماده…

جزئیات

انواع ادویه ها، مزاج و مصلحات آنها

انواع ادویه ها، مزاج و مصلح آنها در این قسمت، به انواع ادویه ها، مزاج و مصلحات آنها می پردازیم. ماده غذایی : برگ بو مزاج : گرم و خشک مصلحات : کتیرا   ماده غذایی : پونه مزاج : گرم و خشک مصلحات : کتیرا   ماده غذایی : تخم کافشه مزاج : گرم و…

جزئیات