زالو درمانی

زالو

زالو زالو درمانی یکی از روش های خونگیری در طب سنتی ایران است. زالو درمانی روشی بسیار کهن است که در تمدن مصر و چین هم رد پای آن دیده می شود ، در طب سنتی ایران استفاده از زالو، با شرایط ویژه و تجویز پزشک از روش های مهم اعمال یداوی است. در 24…

جزئیات

بیماری های قلب و طب سنتی

قبل از آنکه به بیماری های قلب در طب سنتی و تغذیه بپردازیم یک نکته مهم را باید در نظر داشته باشیم . بیماری های قلب طبق تعریف طب سنتی با تعارف و خصوصیات بیماریهای قلب در طب جدید بسیار متفاوت است . لازم است عزیزانی که این کتاب را مطالعه می کنند در بخش…

جزئیات