چه غذاهایی را نباید باهم بخوریم - ممنوعیت مصرف همزمان غذاها

چه غذاهایی را نباید باهم بخوریم – ممنوعیت مصرف همزمان غذاها

چه غذاهایی را نباید باهم بخوریم انسان ها سیستم گوارشی متفاوتی دارند که با انواع مختلفی از غذاها واکنش می دهند. به همان اندازه که غذاها برای بدن مفید هستند، ترکیبات غذایی بد، علت بسیاری از بیماری ها می باشند. شاید در ذهن هر انسانی این سوال ایجاد شود که چه غذاهایی را نباید باهم…

جزئیات
مزاج چیست - آشنایی با مزاج در طب سنتی

مزاج چیست – آشنایی با مزاج در طب سنتی

مزاج چیست – آشنایی با مزاج در طب سنتی مزاج چیست ؟ شناخت طبیعت انسان‌ها، امر بسیار مهمی است. قبل از بررسی دستورات تغذیه، طبیعت‌های چهارگانه‌ی مزاج ها را در ادامه به دقت مطالعه کنید، تا بتوانید مزاج خود را به طور نسبی تشخیص دهید. افرادی که خصوصیات بینابینی این توصیفات را دارند. یعنی در…

جزئیات

انواع مواد غذایی مزاج و مصلح آنها –  فرآوری شده

انواع مواد غذایی مزاج و مصلح آنها –  فرآوری شده در این قسمت، به انواع مواد غذایی فرآوری شده، مزاج و مصلحات آنها می پردازیم. ماده غذایی : آرد مزاج : گرم و تر مصلحات : سرکه ، عسل   ماده غذایی : روغن بادام تلخ مزاج : گرم و تر مصلحات : عسل  …

جزئیات

انواع مواد غذایی مزاج و مصلح آنها – صیفی جات

انواع مواد غذایی مزاج و مصلح آنها – صیفی جات   در این قسمت، به انواع و مزاج و مصلحات صیفی جات می پردازیم. ماده غذایی : گزنه مزاج : گرم و خشک مصلحات : آب میوه های سرد، زعفران   ماده غذایی : گشنیز مزاج : سرد و خشک مصلحات : سکنجبین، زرده تخم…

جزئیات

انواع مواد غذایی مزاج و مصلح آنها – حبوبات

انواع مواد غذایی مزاج و مصلح آنها – حبوبات     در این قسمت، به انواع حبوبات، مزاج و مصلحات آنها می پردازیم. ماده غذایی : ارزن مزاج : سرد و خشک مصلحات : عسل   ماده غذایی : باقلا تازه مزاج : سرد و تر مصلحات : عسل، جوشاندن در آب، پوست کندن، ریختن…

جزئیات