کتاب جامع غمز (رگ گیری) در طب سنتی با مقدمه دکتر علی اکبر ولایتی – جدید

کتاب جامع غمز (رگ گیری) در طب سنتی دکتر افراسیابیان با مقدمه دکتر علی اکبر ولایتی – جدید کتاب غمز در طب سنتی (روش موثر در درمان انواع کمر درد، دیسک و سیاتیک در دو محدودیت حرکات مفاصل و انواع دردهای عضلانی) با مقدمه دکتر علی اکبر ولایتی (کتاب کاملاَ رنگی با عکسهای تخصصی آموزشی)…

جزئیات