دکتر طب سنتی حمید الله افراسیابیان

دکتر طب سنتی حمید الله افراسیابیان

دکتر طب سنتی حمید الله افراسیابیان

مطب طب سنتی

مطب طب سنتی

مطب طب سنتی

ماساژ درمانی طب سنتی

ماساژ درمانی طب سنتی

ماساژ درمانی طب سنتی

غمز چیست - ماساژ پزشکی طب سنتی ایران

غمز چیست – ماساژ پزشکی طب سنتی ایران

غمز چیست - ماساژ پزشکی طب سنتی ایران

مطب دکتر افراسیابیان

مطب دکتر افراسیابیان

مطب دکتر افراسیابیان

کلینیک طب سنتی دکتر افراسیابیان

کلینیک طب سنتی دکتر افراسیابیان

کلینیک طب سنتی دکتر افراسیابیان

دکتر متخصص طب سنتی حمید الله افراسیابیان

دکتر متخصص طب سنتی حمید الله افراسیابیان

دکتر متخصص طب سنتی حمید الله افراسیابیان

کپسول کبد چرب گیاهی

کپسول کبد چرب گیاهی

کپسول کبد چرب گیاهی

کپسول معده - درمان زخم و درد معده گیاهی

کپسول معده – درمان زخم و درد معده گیاهی

کپسول معده - درمان زخم و درد معده گیاهی

دمنوش گیاهی آنتی ویروس و ضد کرونا

دمنوش گیاهی آنتی ویروس و ضد کرونا

دمنوش گیاهی آنتی ویروس و ضد کرونا

کرم جوانسازی پلاکتی دکتر افراسیابیان

کرم جوانسازی پلاکتی دکتر افراسیابیان

کرم جوانسازی پلاکتی دکتر افراسیابیان

کلاس آموزشی دکتر افراسیابیان

کلاس آموزشی دکتر افراسیابیان

کلاس آموزشی دکتر افراسیابیان

کلینیک پزشکی دکتر افراسیابیان

کلینیک پزشکی دکتر افراسیابیان

کلینیک پزشکی دکتر افراسیابیان

دیپلم افتخار پزشکی دکتر افراسیابیان از کشور سوئیس

دیپلم افتخار پزشکی دکتر افراسیابیان از کشور سوئیس

دیپلم افتخار پزشکی دکتر افراسیابیان از کشور سوئیس

مدال طلای پزشکی دکتر افراسیابیان از کشور امریکا

مدال طلای پزشکی دکتر افراسیابیان از کشور امریکا

مدال طلای پزشکی دکتر افراسیابیان از کشور امریکا

طب سنتی از دیدگاه دکتر حمید الله افراسیابیان

طب سنتی از دیدگاه دکتر حمید الله افراسیابیان

طب سنتی از دیدگاه دکتر حمید الله افراسیابیان

مدال طلای پزشکی دکتر افراسیابیان از کشور سوئیس

مدال طلای پزشکی دکتر افراسیابیان از کشور سوئیس

مدال طلای پزشکی دکتر افراسیابیان از کشور سوئیس

دیپلم افتخار پزشکی دکتر افراسیابیان از کشور امریکا

دیپلم افتخار پزشکی دکتر افراسیابیان از کشور امریکا

دیپلم افتخار پزشکی دکتر افراسیابیان از کشور امریکا

دکتر طب سنتی

دکتر طب سنتی

دکتر طب سنتی

دیپلم و مدال طلای افتخار پزشکی دکتر افراسیابیان از کشور کروواسی

دیپلم و مدال طلای افتخار پزشکی دکتر افراسیابیان از کشور کروواسی

دیپلم و مدال طلای افتخار پزشکی دکتر افراسیابیان از کشور کروواسی

دیپلم و کاپ داوران پزشکی ژنو دکتر افراسیابیان

دیپلم و کاپ داوران پزشکی ژنو دکتر افراسیابیان

دیپلم و کاپ داوران پزشکی ژنو دکتر افراسیابیان

دیپلم و مدال طلای افتخار پزشکی دکتر افراسیابیان از کشور آلمان

دیپلم و مدال طلای افتخار پزشکی دکتر افراسیابیان از کشور آلمان

دیپلم و مدال طلای افتخار پزشکی دکتر افراسیابیان از کشور آلمان

مدال طلا و دیپلم افتخار پزشکی دکتر افراسیابیان از کشور امریکا

مدال طلا و دیپلم افتخار پزشکی دکتر افراسیابیان از کشور امریکا

مدال طلا و دیپلم افتخار پزشکی دکتر افراسیابیان از کشور امریکا

افتخارات دکتر افراسیابیان از کشورهای اروپایی

افتخارات دکتر افراسیابیان از کشورهای اروپایی

افتخارات دکتر افراسیابیان از کشورهای اروپایی

کلینیک طب سنتی

کلینیک طب سنتی

کلینیک طب سنتی

کرم کلاژن سازی پوست و جوانسازی پوست صورت

کرم کلاژن سازی پوست و جوانسازی پوست صورت

کرم کلاژن سازی پوست و جوانسازی پوست صورت

اعطای مدال و دیپلم افتخار پزشکی به دکتر افراسیابیان

اعطای مدال و دیپلم افتخار پزشکی به دکتر افراسیابیان

اعطای مدال و دیپلم افتخار پزشکی به دکتر افراسیابیان

دکتر افراسیابیان در شبکه یک سیما

دکتر افراسیابیان در شبکه یک سیما

دکتر افراسیابیان در شبکه یک سیما

دیپلم افتخار پزشکی دکتر افراسیابیان

دیپلم افتخار پزشکی دکتر افراسیابیان

دیپلم افتخار پزشکی دکتر افراسیابیان

اعطای مدال و دیپلم افتخار پزشکی به دکتر افراسیابیان

اعطای مدال و دیپلم افتخار پزشکی به دکتر افراسیابیان

اعطای مدال و دیپلم افتخار پزشکی به دکتر افراسیابیان

مدالهای افتخار پزشکی دکتر افراسیابیان از کشورهای اروپایی

مدالهای افتخار پزشکی دکتر افراسیابیان از کشورهای اروپایی

مدالهای افتخار پزشکی دکتر افراسیابیان از کشورهای اروپایی

تیم پزشکی و تحقیقاتی کلینیک پزشکی دکتر افراسیابیان

تیم پزشکی و تحقیقاتی کلینیک پزشکی دکتر افراسیابیان

تیم پزشکی و تحقیقاتی کلینیک پزشکی دکتر افراسیابیان

دکتر افراسیابیان

دکتر افراسیابیان

دکتر افراسیابیان

کاپ افتخار داوران ژنو دکتر افراسیابیان

کاپ افتخار داوران ژنو دکتر افراسیابیان

کاپ افتخار داوران ژنو دکتر افراسیابیان

کلاس آموزش طب سنتی توسط دکتر افراسیابیان

کلاس آموزش طب سنتی توسط دکتر افراسیابیان

کلاس آموزش طب سنتی توسط دکتر افراسیابیان

کلاس آموزش طب سنتی توسط دکتر افراسیابیان

کلاس آموزش طب سنتی توسط دکتر افراسیابیان

کلاس آموزش طب سنتی توسط دکتر افراسیابیان

تشخیص و درمان و بیماری با نبض گیری

تشخیص و درمان و بیماری با نبض گیری

تشخیص و درمان و بیماری با نبض گیری

مدال های طلای دکتر افراسیابیان از کشورهای اروپایی

مدال های طلای دکتر افراسیابیان از کشورهای اروپایی

مدال های طلای دکتر افراسیابیان از کشورهای اروپایی

کاپ داوران پزشکی ژنو دکتر افراسیابیان

کاپ داوران پزشکی ژنو دکتر افراسیابیان

کاپ داوران پزشکی ژنو دکتر افراسیابیان

دکتر طب سنتی حمیدالله افراسیابیان

دکتر طب سنتی حمیدالله افراسیابیان

دکتر طب سنتی حمیدالله افراسیابیان

گالری تصاویر کلینیک و افتخارات دکتر افراسیابیان
Go to Top