برنامه‎های تلویزیونی و رادیویی دکتر افراسیابیان

انجام برنامه‎های تلویزیونی و مصاحبه های رادیویی داخل کشور و خبرگزاریهای معتبر بین المللی در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ اسلامی و طب سنتی جدید با بهره گیری از متد و روشهای علمی.

جزئیات

سخنرانی دکتر افراسیابیان

دکتر افراسیابیانی ضمن برگزاری کلاسهای قانون و طب سنتی، جلسات آموزشی نیز در این باره برگزار مینمایند. علاقمندان میتوانند با ثبت نام و شرکت در این کلاسها، از موهبات زندگی سالم با طب سنتی استفاده و بهره مند گردند.

جزئیات